WPI Nano Life Science Institute, Kanazawa University

Members

Director

Takeshi Fukuma

Department of Research

Nanometrology

 • Takeshi Fukuma (PI)
 • Toshio Ando (PI)
 • Yuri E. Korchev (Imperial College London) (PI)
 • Noriyuki Kodera
 • Hiroki Konno
 • Yasufumi Takahashi
 • Takahiro Nakayama
 • Mikihiro Shibata
 • Kazuki Miyata
 • Shinji Watanabe
 • Ayumi Sumino
 • Hitoshi Asakawa
 • Kien Xuan Ngo
 • Yuanshu Zhou
 • Ayhan Yurtsever
 • Takehiko Ichikawa
 • Marcos Penedo García
 • Clemens Martin Franz
 • Marina Makarova

Life Science

 • Atsushi Hirao (PI)
 • Masanobu Oshima (PI)
 • Seiji Yano (PI)
 • Kunio Matsumoto (PI)
 • Rikinari Hanayama (PI)
 • Richard Wong (PI)
 • Miki Nakajima (PI)
 • Azuma Taoka
 • Hironori Kawahara
 • Tomoyoshi Yamano
 • Shinji Takeuchi
 • Tatsuki Fukami
 • Masataka Nakano
 • Hiroko Oshima
 • Ryu Imamura
 • Katsuya Sakai
 • Mizuho Nakayama
 • Masaya Ueno
 • Masahiko Kobayashi
 • Yuko Tadokoro
 • Koji Fukuda
 • Masaharu Hazawa
 • Takeshi Yoshida
 • Hiroki Sato
 • Kee Siang Lim
 • Sha Shi
 • Yongjie Zhang

Supramolecular Chemistry

 • Shigehisa Akine (PI)
 • Tomoki Ogoshi (PI)
 • Katsuhiro Maeda (PI)
 • Mark J. MacLachlan (The University of British Columbia) (PI)
 • Tomoyuki Ikai
 • Tatsuya Nishimura
 • Takahiro Kakuta
 • Yoko Sakata
 • Sk Asif Ikbal
 • Rafael Rodríguez Riego
 • Shixin Fa

Computational Science

 • Adam S. Foster (Aalto University) (PI)
 • Alexander S. Mikhailov (Fritz Haber Institute of the Max Planck Society) (PI)
 • Holger Flechsig
 • Lei Yang

Department of Research Support

Posdoc

 • Takashi Sumikama
 • Motonori Imamura
 • Linhao Sun
 • Kazuki Shigyo
 • Masahiro Shimizu
 • Ken’ichi Umeda
 • Akiko Kobayashi
 • Shingo Fukuda
 • Keisuke Miyazawa

Technical Staff

 • Wei Weilin
 • Hirotaka Ariyama
 • Hirokazu Ishida
 • Masato Ota

URA

 • Yuki Kunioka
 • Hideki Ikemoto

Administrative Director

 • Seizo Morita

Deputy Administrative Director

 • Yoshihiro Fukumori
 • Mitsuru Mizuno

Public Relations Officer

 • Hiroe Yoneda
 • Yuri Kutsuwada
 • Miyuki Nakamura
 • Yuki Kashin
 • Hideki Ikemoto
 PAGE TOP